خرید اپل آیدی رایگان و هدیه

خرید اپل آیدی رایگان و هدیه

خرید اپل آیدی

خرید اپل آیدی رایگان و هدیه

با خرید اپل آیدی از وب سایت Appleid.tv شما پس از پرداخت هزینه به صفحه اطلاعات محصول خریداری شده ارجاع داده می شوید و در آنجا اپل آیدی خریداری شده به همراه اپل آیدی هدیه را دریافت و مشاهده می نمایید.

در صورتی که در صفحه اطلاعات ، اپل آیدی هدیه را مشاهده نکردید این اپل آیدی به صورت اتوماتیک به ایمیل درج شده در هنگام خرید ارسال می شود.

[ چهارشنبه 22 دی 1395 ]
[ ]